5 jellemző társasházi együttélési probléma

Társasházban lakni jelent némi kompromisszumot. Oda kell figyelni szomszédjainkra és joggal elvárhatjuk, hogy Ők is figyelembe vegyenek minket. Ebben nagy segítségünkre lehet egy jól megfogalmazott Házirend, mely a társasház Közgyűlése által kerül elfogadásra.

A Házirend rendszerint a Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi és a társasházakban mindenhol ki kellene függeszteni, ahol ilyen rendelkezésre áll.

A Házirend célja, hogy meghatározza az együttélés szabályait, mind a közös, mind a külön tulajdon használata során, mégpedig úgy, hogy a nyugodt lakhatás körülményei biztosítottak legyenek, valamint a közös tulajdon birtoklása, használata során érvényesüljön az egyes tulajdonostársakat, illetve a közösséget megillető birtokvédelem.

A házirend kiterjed minden ott tartózkodóra, – legyen az tulajdonos, bérlő vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek használója -, minden személyre, aki az épületben állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik.

A tulajdonosok közötti legtöbb konfliktushelyzet az alábbiakból adódik:
  • zajjal járó tevékenységek
  • szemetelés/dohányzással kapcsolatos érdekellentétek
  • tárolással kapcsolatos problémák
  • állattartás
  • parkolóhely, kert használata

A társasház rendjét, nyugalmát biztosítani kell épületen belül és kívül is. El kell kerülni az indokolatlan hangoskodást. A zajjal járó építési- szerelési munkák kizárólag a Házirend által engedélyezett intervallumban végezhetőek. Amennyiben nem így történik, a problémát haladéktalanul kell jelezni a közös képviselő felé. Ebben az esetben a közös képviselő haladéktalanul felszólítja a tulajdonost, hogy tartsa be a Házirend szabályait. Ennek elmulasztása esetére a közgyűlés akár pénzbüntetést is kiszabhat. Probléma lehet a hangos – főleg éjjeli – zenehallgatás, mely esetben a rendőrség kihívása javasolt, mivel a közös képviselőnek történő bejelentése másnap már túl sok eredménnyel nem járhat, maximum egy felszólító levelet küld majd a Házirend betartására.

Mindenki köteles vigyázni a társasház tisztaságára (lépcsőház, falak, üvegek stb.). A közös területeken szemetelni TILOS! A közös területeken a társasház lakóközössége megtilthatja a dohányzást, de egy lakó saját erkélyén, teraszán – bármennyire zavarja is a szomszédokat -, dohányozhat. Itt csak a kölcsönös jószándék, megbeszélés segíthet. A lakóknak kötelessége a maga által okozott szemetet, koszt összesöpörni, feltakarítani. A kukákban kizárólag háztartási hulladékot szabad elhelyezni. Egyéb hulladék (pl. akkumulátor, bútor, tatarozásból származó törmelék, nagyobb tárgyak stb.) elszállításáról a lakó (tulajdonos vagy bérlő) saját költségén köteles gondoskodni, ennek elmulasztása esetén a közös képviselő felszólítást követően intézkedhet az érintett lakó költségére.

A közös tulajdonú területeket, menekülési útvonalakat, lépcsőházat tűzrendészeti okokból sem ideiglenesen, sem tartósan nem lehet lezárni, illetve ott közlekedést akadályozó tárgyakat tárolni. A tárolásra kijelölt helyiségen kívül másutt semmilyen tárgy nem helyezhető el. A közlekedő folyosók tárolásra való felhasználása, a közlekedési és menekülési út leszűkítése TILOS! A közös tárolókban gyúlékony anyag nem tárolható! A felesleges holmikat, tárgyakat az évente egyszeri lomtalanításkor a lakóknak a tárolókból el kell távolítani, és a kijelölt gyűjtőhelyre kitenni. A levegőnél nagyobb sűrűségű gázzal működő palackos (pl. PB) készüléket társasházban tárolni, használni TILOS!

A közös képviselőnek a Házirend ilyen megsértése esetén fel kell szólítani a lakót, hogy távolítsa el a nem megfelelő helyen tárolt dolgait, ennek eredménytelensége esetén, a megadott határidő eltelte után a tulajdonos költségére elszállíttathatja azokat.

Az állattartók kötelesek gondoskodni állataikról és arról, hogy azok ne zavarják a többi lakó nyugalmát. Az állatokkal járó esetleges szennyeződést a lakónak azonnal el kell takarítania. A lakóingatlan közös tulajdonú és használatú részeiben semmiféle állat nem tartható. Emberre veszélyes hüllő és ízeltlábú, melegvérű ragadozó még a lakásokban sem tartható! Legtöbb konfliktust az ugató kutya okozza, akit egyedül hagynak otthon és egész nap ugathat, amíg a gazdái haza nem érnek. Sajnos ebben az esetben sincs több lehetősége a közös képviselőnek, mint egy felszólító levél küldése a tulajdonosnak. A leírtakon túlmenően az állattartással kapcsolatos hatósági, önkormányzati rendeleteket az állat gazdájának be kell tartania. A felsőbb szintű előírások megszegése esetén a közös képviselő jogosult – és köteles – az illetékes hatóságnál eljárni, illetve állatokra veszélyesnek tűnő helyzet esetén értesítheti az állatvédő szervezeteket. 

A parkolóhelyeken, teremgarázsban játszani, randalírozni, illetéktelen személyeknek tartózkodni tilos. A parkolóhelyeken, teremgarázsban a tulajdonosok a beálló helyükön tárolhatják gépjárműiket, oly módon, hogy más gépjármű mozgását ne akadályozzák. Esetleges olaj-, sav- stb. szennyeződést, az azt előidéző saját költségére haladéktalanul köteles megszüntetni. Fokozott követelmény, hogy a parkolókban, a gépjárművek mellett, valamint a tároló rekeszekben semmiféle gyúlékony anyag (olaj, benzin stb.) még átmenetileg sem tárolható!  Amennyiben egy tulajdonos vagy annak vendége egy másik tulajdonos beállóhelyét elfoglalja a közös képviselő kizárólag abban az esetben tud intézkedni, amennyiben a társasház SZMSZ rendelkezései erre engedélyt adnak. Ebben az esetben felszólíthat, sőt a sérelmet szenvedő tulajdonostárs anyagi kártérítésre is igényt tarthat, természetesen, ha ez rögzített az SZMSZ-ben.

A kertben mások nyugalmát nem zavaró módon lehet tevékenységet végezni. Egy társasházi játszótéren focizni, továbbá zajjal járó egyéb sporttevékenységet végezni általában nem szabad. Ezek megszegése esetén a közös képviselő felszólíthatja a lakókat a Házirend betartására.

A házirend betartása, az abban lévő kötelezettségek, feladatok betartásának ellenőrzése egyrészt a tulajdonostársak, másrészt a közös képviselő joga és feladata. Az abban foglaltak megszegése esetén az érintettel szemben a közös képviselő – általában írásbeli felszólítás formájában – intézkedni köteles.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük